​​​​​​​

THỜI GIAN LÀM VIỆC


 • Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00-13:00, 14:00-17:00

  Đại sứ quán Việt Nam tại Australia trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ trong năm 2024 như sau:

  ​​Thứ Hai ngày 01 tháng 01 năm 2024Tết Dương lịch 
  Thứ Sáu ngày 26 tháng 01 năm 2024Quốc khánh Úc
  Thứ Năm ngày 08 tháng 02 đến hết 
  Thứ Tư ngày 14 tháng 02 năm 2024
  Tết Nguyên Đán Việt Nam
  Thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2024Ngày Canberra
  Thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024Nghỉ lễ Good Friday
  Thứ Hai ngày 1 tháng 4 năm 2024
  Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024
  Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024
  Nghỉ lễ Easter
  Giỗ tổ Hùng Vương​
  Nghỉ lễ Anzac
  Thứ Hai 29 tháng 4 đến
  hết Thứ Tư ngày 01 tháng 5 năm 2024 
  Tết Thống Nhất và ngày Quốc tế Lao động
  Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024Ngày Hòa giải Úc
  Thứ Hai ngày 10 tháng 6 năm 2024Sinh nhật Nhà vua
  Thứ Sáu ngày 01 tháng 9 đến
  Thứ Hai ngày 04 tháng 9 năm 2024 
  Quốc khánh Việt Nam
  Thứ Hai ngày 07 tháng 10 năm 2024Ngày Lao động Úc
  Thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2024Ngày Giáng sinh
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​