​​

 • THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00-17:00

  Đại sứ quán Việt Nam tại Australia trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ trong năm 2023 như sau:

  Thứ Hai ngày 02 tháng 01 năm 2023Tết Dương lịch (nghỉ bù)
  Thứ Sáu ngày 20 tháng 01 đến
  Thứ Năm ngày 26 tháng 01 năm 2023
  Tết Nguyên Đán Việt Nam + Quốc khánh Úc
  Thứ Hai ngày 13 tháng 3 năm 2023Ngày Canberra
  Thứ Sáu ngày 07 tháng 4 năm 2023Nghỉ lễ Good Friday
  Thứ Hai ngày 10 tháng 4 năm 2023Nghỉ lễ Easter
  Thứ Bảy 29 tháng 4 đến
  Thứ Hai ngày 01 tháng 5 năm 2023 

  Tết Thống Nhất và ngày Quốc tế Lao động
  ​Thứ Hai ngày 29 tháng 5 năm 2023​Ngày Hòa giải Úc
  Thứ Hai ngày 12 tháng 6 năm 2023Sinh nhật Nhà vua Anh
  ​Thứ Sáu ngày 01 tháng 9 đến
  Thứ Hai ngày 04 tháng 9 năm 2023 
  ​Quốc khánh Việt Nam
  ​Thứ Hai ngày 02 tháng 10 năm 2023Ngày Lao động Úc​
  Thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2023Ngày Giáng sinh​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​