​​​​


 • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Úc

  Chancery: 6 Timbarra Crescent O'Malley ACT 2606

  Điện thoại: (61-2) 61694916; 61694917; 61694915

  Fax: 61-2-61083034

  Email: vembassy@iinet.net.au

  Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 09.00-17.00

   

  Danh sách cán bộ Đại sứ quán

  (Cập nhật ngày 24/11/2020)

  ​Bà Phạm Thị Thúy Nga: Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ

  Ông Nguyễn Tất Hưng: Tham tán Công sứ 

  Thượng tá Trần Trường Sơn: Tùy viên Quốc phòng

  Ông Trần Lê Phương: Tham tán

  Ông Bùi Việt Khôi: Tham tán

  Ông Lê Nguyên Thắng: Bí thư thứ Nhất

  Nguyễn Ánh Ngọc: Bí thư thứ Nhất

  Đặng Thùy Chi: Bí thư thứ Nhất

  Ông Nguyễn Bảo Chung: Bí thư thứ Nhất

  Nguyễn Thị Bình: Bí thư thứ Nhất

  Ông Phạm Thanh Tú: Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

  Bà Vương Thị Hoàng Yến: Bí thư thứ Hai


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​