​​​​​


 • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Úc

  Chancery: 6 Timbarra Crescent O'Malley ACT 2606

  Điện thoại: (61-2) 61694916; 61694917; 61694915

  Fax: 61-2-61083034

  Email: vembassy@iinet.net.au

  Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 09.00-17.00

   

  Danh sách cán bộ Đại sứ quán

  (Cập nhật ngày 19/03/2024)

  ​Ông Nghiêm Xuân Hòa: Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ

  Ông Trần Quyết Thắng: Tham tán 

  Đại tá Nguyễn Ngọc Huy: Tùy viên Quốc phòng

  Ông Bùi Việt Khôi: Tham tán

  Phạm Thủy Hương: Bí thư thứ Nhất

  Bà Nguyễn Lan Hương: Bí thư thứ Nhất

  Ông Trần Hồng Dương: Bí thư thứ Nhất

  Đặng Thùy Chi: Bí thư thứ Nhất

  Bà Lê Thị Minh Châu: Bí thư thứ Nhất

  Ông Đoàn Việt Dũng: Bí thư thứ Nhất

  Đoàn Thị Thanh Mai: Bí thư thứ Nhất

  Ông Dương Thái Nam: Bí thư thứ Nhất

 • Ông Phạm Thanh Tú: Phó Tùy viên Quốc phòng

 • Ông Nguyễn Bách ViệtBí thư t​​​hứ Nhất


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​