​​​​​​​​​​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O Malley, ACT, 2606, Úc
Hotline: 02 61694916; 61694915; 61694917
Email: vembassy@iinet.net.au
Website: www.canbrra.vnemb.​mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​