​TIỂU SỬ ĐẠI SỨ​

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a kiêm nhiệm Cộng hòa Va-nu-a-tu, Cộng hòa Quần đảo Xô-lo-mông, Pa-pua Niu-Ghi-nê, Cộng hòa Ki-ri-ba-ti, Cộng hòa Nau-ru

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​