​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Tuyên bố: Nâng cấp quan hệ lên Quan hệ Hợp tác Đối tác Toàn diện Việt Nam – Ô-xtrây-li-a (tháng 09/2009)

- Hiệp định: Hiệp định Thương mại và Hợp tác kinh tế (6/1990); Hiệp định Thúc đẩy và Bảo hộ Đầu tư lẫn nhau (3/1991); Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (4/1992), đã được bổ sung, sửa đổi – (11/1996); Hiệp định bổ sung giữa 2 Chính phủ về cung cấp hàng hóa (7/1993); Hiệp định về Dịch vụ Hàng không (7/1995); Hiệp định Lãnh sự (7/2003); Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù (10/2008); Hiệp định Dẫn độ Tội phạm (04/2012); Hiệp định Hợp tác Khoa học-Công nghệ (6/2013); Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự (7/2014).

- Thỏa thuận, bản ghi nhớ (MOU): Hợp tác Khoa học và Công nghệ (9/1992), Hợp tác Phát triển (5/1993), Hợp tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (9/1995), Trợ giúp lĩnh vực Pháp luật (02/1997), Hợp tác về Môi trường (1997), Hợp tác Thể thao (1999), Hợp tác về vấn đề nhập cư (2001), Hợp tác về các Dịch vụ Xã hội (2002), Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (3/2006), Hợp tác về Giao thông vận tải (3/2007), Hợp tác về Giáo dục-Đào tạo (7/2008), Thỏa thuận đối tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ô-xtrây-li-a (3/2008), Hợp tác trao đổi thông tin xuất nhập cảnh (13/1/2009), Bản Ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan cảnh sát liên bang Ô-xtrây-li-a trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy hợp tác cảnh sát (8/2009), Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án liên bang Ô-xtrây-li-a (8/9/2009), Bản Ghi nhớ thành lập Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tại TP.HCM (13/11/2009), Bản Ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng (11/10/2010), Chương trình Hành động Việt Nam – Ô-xtrây-li-a 2010-2013 (31/10/2010), Thoả thuận nguyên tắc giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ Ô-xtrây-li-a về dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long (31/10/2010); Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật và dạy nghề (25/01/2011); Thỏa thuận Hợp tác Hải quan (11/2011); Bản Ghi nhớ giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tổng Chưởng lý Ô-xtrây-li-a (tháng 04/2012).​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​